bjornMitt namn är Björn Wikström och jag föddes 11:e februari 1951. Jag har varit professionell
dansare sedan jag var 18 år, och var fullt aktiv tills jag fyllde 58 får några år sedan.
Det var en tuff vardag både fysiskt och psykiskt. Mycket skratt, men också gråt, skador,
tuffa arbetsvillkor och sena kvällar, vilket ledde till påfrestningar på både kropp och psyke.

Efter lite samtalsterapi på äldre dar, kombinerat med en radikal förändring i alkoholvanorna,
insåg jag vilka enorma begränsningar jag hade med mig i mitt sociala arv. Begränsningar som
hindrade mig, helt omedvetet, från att våga, och därigenom från att kunna utmana min
potential som dansare och även som människa. Jag fick hopp om ett liv och ett egenvärde efter
det att ridån gick ner på kvällarna.

Ett antal utbildningar och kurser senare stötte jag på den danska kroppsmetoden: body-sds
som kom att påverka mig och min livsstil en hel del. Under 3-års studier, med pendling en
gång i veckan fram och åter till Köpenhamn, började jag få kontakt med mina plus och minus,
vilket var ett måste. Mycket smärtsamt till en början, senare en lättnad och möjlighet till
utveckling. Jag kunde lämna den panikartade rädslan jag hade känt inför att släppa det gamla
invanda mönstret, som kan kännas tryggt och säkert, men ack, så skittråkigt.

Människor besitter en enorm kapacitet vad gäller personlig framgång. Det handlar om att våga
se sina egna resurser och möjligheter och det är detta jag hoppas kunna förmedla i mitt arbete
som behandlare inom Body-sds.